Корица на книгата "Бялата ни спалня"

Автор: Радмила Младенова
Фотограф: Миглена Цонева
Стайлинг: Мина Кае
Идея: Зорница София