М-Тел "Galaxy"

Камера ООД
Pежисьор: Димитър Митовски
Oператор: Димитър Гочев